Arbetskorg

Gaffeltruck

För säkra personlyft.
Försedd med halkfritt golv, låssprint och fjädrande lås i grind.
Före användning ska basmaskin och korg besiktigas av kontrollorgan som motsvarar kraven enligt ISO-EN17020.
Information och föreskrifter gällande utförande och användande av arbetskorg tillsamans med truck, finns att tillgå genom Arbetsmiljöverkets skrift AFS 2006:7 och svensk standard SS 3628.


Arbetskorg Typ 80
1200x800mm, 1 Person
Artikelnummer: 100001
 
Max. personlast: 250kg
Min. kapacitet: 1000kg@600mm 
Min. spårvidd: 800mm
Gaffeltunnlar

Arbetskorg Typ 80 Stödben
1200x800mm, 1 Person
Artikelnummer: 100003​​​​​​​
Max. personlast: 250kg
Min. kapacitet: 1000kg@600mm  
Min. spårvidd: 800mm
Gaffelstunnlar

Arbetskorg Typ 120
1200x1200mm, 2 Personer
Artikelnummer:
​​​​​​​
Max. personlast: 350kg
Min. kapacitet: 1400kg@600mm
Min. spårvidd: 1200mm
Gaffeltunnlar

Arbetskorg Stödbensats
Reservdel
Artikelnummer: 100005